Comarch ERP Optima Faktury to narzędzie, dzięki któremu w prosty i intuicyjny sposób możliwe jest wystawienie:

  • Faktury Sprzedaży (dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych),
  • Faktury Zakupu,
  • Faktury Pro Forma i zaliczkowej,
  • Paragonu,
  • Faktury RR,
  • Faktur Wewnętrznych Sprzedaży i Zakupu,
  • Faktur Korygujących.

Dokumenty można przygotować zarówno w złotówkach, jak i w walucie obcej. Prowadząc transakcje zagraniczne, dzięki Modułowi Faktury masz gwarancję łatwej ewidencji dokumentów w walucie obcej, zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i poza nią.

Moduł Faktury współpracuje z pozostałymi modułami Comarch ERP Optima. Dzięki pełnej integracji pomiędzy nimi przepływ danych w programie jest niczym nie ograniczony, co usprawnia obsługę rozliczeń handlowych oraz procesy księgowe.

Comarch ERP Optima Faktury to także:

  • Okno sprzedaży dedykowanej
  • Łatwe zakupy / sprzedaż
  • Internetowa wymiana dokumentów – ECOD